, ,

Buty Dielektryczne Elektroizolacyjne Antyamper do Pracy Przy Urządzeniach Elektrycznych klasa 2 (20kV)


► Obuwie przeznaczone jest do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 17 kV napięcia przemiennego (AC) jako dodatkowy sprzęt ochronny, w celu zabezpieczeniu użytkownika przed przepływem niebezpiecznego prądu rażenia przez ciało człowieka, poprzez stopy.

► Obuwie to zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► Powinno być stosowane jako nakładane na obuwie stosowane w pracy (overboot).

► Zaleca się zakładanie obuwia przed wejściem do strefy zagrożeń elektrycznych, jego zdejmowanie po wyjściu z tej strefy oraz nie użytkowanie w sytuacjach nie związanych z występowaniem zagrożeń elektrycznych.

► Buty gumowe elektroizolacyjne są środkiem ochrony indywidualnej Kategorii III spełniającym odpowiednie wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz norm: PN-EN ISO 20347:2012 „ Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe ” OB SRC i PN-EN 50321-1:2018 „Prace pod napięciem.

► Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Obuwie i kalosze elektroizolacyjne ” KLASA 2 AC. Buty produkowane są metodą konfekcjonowania ręcznego (HANDMADE) oraz wulkanizacji w kotle.

► Rozmiar 4 – 340 mm wewnątrz buta-dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 42 do 45.

► Rozmiar 5 – 360 mm wewnątrz buta-dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 46 do 49.

629,98 

Buty Dielektryczne Elektroizolacyjne Antyamper do Pracy Przy Urządzeniach Elektrycznych klasa 2 (20kV)

► Rozmiar 4 – 340 mm wewnątrz buta-dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 42 do 45.

► Rozmiar 5 – 360 mm wewnątrz buta-dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 46 do 49.

 

➡️ Właściwości elektroizolacyjne – zagrożenia i skuteczność działania:

 • W celu zapewnienia właściwości elektroizolacyjnych pozwalających zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym obuwie wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50321-1:2018. Każdy nowy but poddawany jest przez producenta kontroli – badaniu elektrycznemu napięciowemu z zastosowaniem napięcia probierczego 20 kV. W rezultacie pozytywnego wyniku kontroli, następuje znakowanie numerem seryjnym i datą produkcji (miesiąc rok). Obuwie oznakowano symbolem podwójnego trójkąta (symbol właściwości elektroizolacyjnych) z oznaczeniem Klasy 2 (kontrola-badanie napięciowe napięciem przemiennym probierczym 20 kV, użytkowanie w warunkach występowania napięciu do 17 kV napięcia przemiennego (AC).
 • Obuwie o właściwościach elektroizolacyjnych jest stosowane jako dodatkowy środek ochronny i w sytuacjach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym nie może być używane jako jedyny środek ochronny. W warunkach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym należy dodatkowo stosować inne, podstawowe wyposażenie ochronne wynikające z przeprowadzonej oceny ryzyka. Właściwości elektroizolacyjne obuwia należy potwierdzać poprzez przeprowadzanie kontroli – badań okresowych. Badanie to powinno być przeprowadzane przez odpowiednie laboratorium badawcze w odstępach czasowych nie dłuższych niż 12 miesięcy.
 • Odstęp czasu pomiędzy kontrolami okresowymi powinien być dostosowany do stopnia intensywności i warunków użytkowania obuwia na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Również w przypadku podejrzenia, że warunki użytkowania, nieodpowiedniego czyszczenia lub przechowywania mogły być przyczyną utraty właściwości elektroizolacyjnych obuwia, należy je przed ponownym skierowaniem do użytkowania poddać kontroli – badaniu okresowemu. Pozytywny wynik kontroli okresowej powinien być potwierdzony wystawieniem odpowiedniego świadectwa i odnotowaniem nieprzekraczalnego terminu następnej kontroli okresowej na obuwiu. Obuwie ma przewidziane miejsce do wpisywania terminów kontroli okresowych oraz daty wprowadzenia do użytkowania, nadrukowane na zewnętrznej stronie cholewki.

➡️ Oznakowanie:

 • ANTYAMPER LV – nazwa handlowa i numer artykułu CE – znak zgodności 1439 – nr jednostki notyfikowanej sprawującej nadzór ISO 20347 – norma dla obuwia zawodowego OB – wymagania zasadnicze dla obuwia zawodowego
 • HRO – odporność na kontakt zelówki z gorącym podłożem SRC – odporność na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym
 • Rubber – buty z kauczuku naturalnego
 • Handmade – ręcznie robione ELEKTROWYPOSAŻENIE – nazwa i adres producenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡️ Symbol podwójnego trójkąta:

 • SYMBOL PODWÓJNEGO TRÓJKĄTA, KLASA 2 –
 • oznacza właściwości elektroizolacyjne butów używanych
 • do pracy przy urządzeniach o napięciu do 17 kV
 • AC – testowany prąd napięciowy, prąd przemienny
 • EN 50321-1 – norma dla obuwie elektroizolacyjnego
 • DATA PRODUKCJI – wpisywana na etykiecie na bucie
 • NUMER SERYJNY – wpisywany na etykiecie na bucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡️ Przechowywanie i opakowanie:

 • Warunki przechowywania są ważnym czynnikiem zachowania właściwości elektrycznych i mechanicznych obuwia elektroizolacyjnego. Obuwie przed pierwszym użyciem oraz między kolejnymi użyciami należy przechowywać, w opakowaniu fabrycznym, w stanie suchym, czyste, w temperaturze (20±15)ºC. Nie powinno być zgięte, ściśnięte, umieszczone w pobliżu źródła ciepła, wystawione na działanie promieniowania słonecznego lub silnego światła sztucznego, ozonu i innych substancji szkodliwie działających na gumę. Buty prawidłowo przechowywane i konserwowane wolniej ulegają procesom starzenia. Półbuty pakowane są w worki foliowe z naklejoną etykietą jednostkową (opakowanie jednostkowe) a następnie w pudło kartonowe z etykietą zbiorczą w którym znajduje się 5 par obuwia jednego rozmiaru (opakowanie zbiorcze).

➡️ Czyszczenie i konserwacja:

 • Obuwie należy myć wodą z mydłem używając gąbki lub miękkiej ściereczki. Suszyć z dala od urządzeń grzewczych. Smarować emulsją silikonową lub ściereczką nasączoną olejem silikonowym. Unikać kontaktu z benzyną, parafiną, olejami i rozpuszczalnikami.

➡️ Badanie typu UE przeprowadziła Jednostka Notyfikowana nr 1439 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, 91-462 Łódź, ul. Zgierska 73. Półbuty elektroizolacyjne ANTYAMPER KLASA 2 podlegają nadzorowanym kontrolom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 – moduł C2. Nadzór prowadzi JN 1439.

Rozmiar-butów

4 (42 – 45), 5 (46 – 49)

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Buty Dielektryczne Elektroizolacyjne Antyamper do Pracy Przy Urządzeniach Elektrycznych klasa 2 (20kV)”

There are no reviews yet.