, , , , ,

Kalosze Damskie 100P Miejskie Lekkie Tworzywo PCV Dla Kobiet Dla Dziewczyn


Kalosze Ochronne Paliutis 140P

Kalosze Damskie 100P Miejskie Lekkie Tworzywo PCV Dla Kobiet Dla Dziewczyn

Modne i stylowe kalosze wykonane z wysokiej jakości gumowego tworzywa PVC odpornego na uszkodzenia. Zapewniają ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami. Doskonale nadają się do noszenia w deszczowe dni. Przeznaczone zarówno dla dorosłych jak i młodzieży dzięki szerokiej rozmiarówce i ciekawej kolorystyce.

53,98 88,29 

Kalosze Damskie 100P Miejskie Lekkie Tworzywo PCV Dla Kobiet Dla Dziewczyn

Kalosze Damskie 100P

Witam serdecznie na naszej aukcji, której przedmiotem są Kalosze Damskie 100P wodoodporne marki Paliutis.

Model produktu: 100P

 

Modne i stylowe kalosze wykonane z wysokiej jakości gumowego tworzywa PVC odpornego na uszkodzenia. Zapewniają ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami. Doskonale nadają się do noszenia w deszczowe dni. Przeznaczone zarówno dla dorosłych jak i młodzieży dzięki szerokiej rozmiarówce i ciekawej kolorystyce.

 

Wierzch kalosza  – Wykonany z polichlorka winylu

Podeszwa – z polichlorka winylu

Podszewka – Wykonana z dzianiny

Wodoodporność – Obuwie ochronne. Ochrona przed deszczem.

Cechy produktu:
Towar jest oryginalny, wysyłany wraz z oryginalnym opakowaniem.

Wsuwane 

Wodoodporne 

Do kolana

Wysoka jakość tworzywa PVC

Odporne na uszkodzenia 

 

 

Kalosze Damskie 100P zostały przetestowane i wypróbowane przez setki kobiet z naszego otoczenia, abyśmy mogli mieć pewność, że wypuszczamy na rynek produkt w 100% pewny i sprawdzony.

Gorąco zapraszamy do obejrzenia naszej kolekcji, przetestowania butów i do zgłaszania swoich opinii na ich temat.

Wasze zdanie jest dla nas najważniejsze i to dla Was chcemy się rozwijać.

Jako nieliczni posiadamy wszystkie rozmiary na magazynie, co umożliwia szybką wysyłkę nawet w ten sam dzień, a najpóźniej w ciągu 24h.

 

PVC (polichlorek winylu) – tworzywo z którego wykonane są kaloszki i kalosze jest materiałem całkowicie nieszkodliwym w kontakcie ze skórą człowieka. Tego samego typu tworzywo wykorzystywane jest w medycynie do produkcji akcesoriów medycznych takich jak pojemniki na krew czy różnego typu wężyki, w przemyśle spożywczym elementy mebli, chłodni oraz przegrody pomiędzy pomieszczeniami (kurtyny), opakowania różnego typu w tym blistry i woreczki, zabawki np. piłki, artykuły biurowe, okładki książek oraz skóry sztuczne na pokrycia mebli. Buty wykonane z tego tworzywa są całkowicie wodoodporne i wodoszczelne, trwałe, łatwe do utrzymania w czystości.

 

Kalosze Damskie 100P Paliutis – do noszenia w deszczowe dni

Kalosze Damskie 100P wodoochronne – modne i stylowe, wykonane z wysokiej jakości gumowego tworzywa PVC odpornego na uszkodzenia.

 

 

Występują również w innym kolorze:

Czarnym

Czarnym z Czerwoną Podeszwą 

Fioletowe (model Ultraviolet)

Niebieskie (model Kameleon)

Wzór “Sowa” (model Peledos)

Wystarczy napis w wiadomości do sprzedającego jaki kolor Państwo potrzebują.

 

 

 

 

 

Zalety:

Model produkowany z wodoochronnej, wodoodpornej, wodoszczelnej i wytrzymałej tkaniny. Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą. Tworzywo materiałem całkowicie nieszkodliwym w kontakcie ze skórą człowieka. Ciekawa kolorystyka.

Przeznaczenie:

Przeznaczone dla użytkowników przebywających w warunkach deszczowej pogody, szczególnie dla kobiet i młodzieży.

Model sugerowany dla:

Dorosłych jak i młodzieży.

 

Kalosze Damskie 100P jest wyprodukowany przez Litewską firmę z Europejską reputacją.

Charakterystyka produktu Kalosze Damskie 100P:

 • Stan: Nowy
 • Waga (z opakowaniem): ok. 1.50 kg
 • Płeć: Produkt damski
 • Marka: Paliutis
 • Oryginalne opakowanie producenta: karton
 • Zewnętrzny materiał: PVC
 • Nosek: Okrągły
 • Materiał podeszwy: PVC
 • Wysokość: do kolana
 • Materiał wkładki: Tworzywo sztuczne
 • Ocieplenie: nie
 • Zapięcie: wsuwane
 • Cechy dodatkowe: wodoodporne
 • Dostawa z Polski: tak
 • Wysokość obcasa/platformy: 1.50
 • Tęgość: E
 • Model: 100p

 

Tabela rozmiarów
36 wkładka 23,8
37 wkładka 24,4
38 wkładka 25
39 wkładka 25,7
40 wkładka 26,4
41 wkładka 27
42 wkładka 27,4

 

 

 

 

1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swojej stopy. Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 3-5 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwiu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3-5 mm).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg tabeli rozmiaru.

 

Podobny produkt:

Kalosze Dunlop model Pricemastor 36 – 46

 

Kalosze Damskie Demar różne modele

 

 

English version 

Women’s Rain Boots 100P

Welcome to our auction, the subject of which are Paliutis waterproof rain boots.

Product model: 100P

Fashionable and stylish rain boots made of high-quality, damage-resistant PVC rubber. They provide protection against moisture and dirt. They are perfect to wear on rainy days. Designed for both adults and adolescents thanks to the wide sizes and interesting colors.

 

Top of galoshes – Made of polyvinyl chloride

Sole – Made of polyvinyl chloride

Lining – Made of knitted fabric

Water resistance – Safety shoes. Rain protection.

 

Product features:

The goods are original, shipped with the original packaging.

Slip on

Waterproof

To the knee

High quality PVC material

Resistant to damage

 

The shoes have been tested and tried by hundreds of women around us, so we can be sure that we are launching a 100% reliable and proven product on the market.

We invite you to view our collection, test the shoes and submit your opinion on them.

Your opinion is the most important to us and it is for you that we want to develop.

As one of the few, we have all sizes in stock, which allows for quick shipment even on the same day, and within 24 hours at the latest.

 

PVC (polyvinyl chloride) – the material from which galoshes and galoshes are made is a material that is completely harmless in contact with human skin. The same type of material is used in medicine for the production of medical accessories such as blood containers or various types of hoses, in the food industry elements of furniture, cold rooms and partitions between rooms (curtains), various types of packaging, including blisters and pouches, toys, e.g. balls , office supplies, book covers and artificial leather for furniture covers. Shoes made of this material are completely waterproof and waterproof, durable and easy to clean.

 

Paliutis Galoshes model 100P – to be worn on rainy days

Waterproof galoshes – fashionable and stylish, made of high-quality rubber PVC material resistant to damage.

 

The galoshes are also available in a different color:

Black

Black with Red Sole

Violet (Ultraviolet model)

Blue (Chameleon model)

Pattern “Owl” (model Peledos)

All you need is an inscription in the message to the seller what color you need.

 

 

 

 

Advantages:

The model is made of a waterproof, waterproof, waterproof and durable fabric. They provide effective protection against water. The material is completely harmless in contact with human skin. Interesting colors.

Destiny:

Intended for users staying in rainy weather conditions, especially for women and young people.

Model suggested for:

Adults and teenagers.

The product is manufactured by a Lithuanian company with a European reputation.

 

Product Characteristics:
Condition: New
Weight (with packaging): approx. 1.50 kg
Gender: Women’s product
Brand: Paliutis
Original manufacturer’s packaging: cardboard box

Outer material: PVC
Liner material: Plastic
Sole material: PVC
Height: to the knee
Warming: no
Nose: Round
Clasp: slip-on
Additional features: waterproof
Delivery from Poland: yes
Heel / platform height: 1.50
Thickness: E
Model: 100p

 

size chart
36 insert 23.8
37 footbed 24.4
38 insert 25
39 insert 25.7
40 insert 26,4
41 insert 27
42 insert 27.4

 

 

1. To correctly choose the size of your footwear, measure the length of your foot. Always try to measure the larger foot.
2. Write down the measurement result, then add 3-5 mm to it (for the footwear to be comfortable, the insole placed in the shoe should be longer than the foot by 3-5 mm).
3. Find the correct size according to the size chart.

 

 

 

 

Deutsche Version

 

Damen-Regenstiefel 100P

Willkommen zu unserer Auktion, bei der es sich um wasserdichte Regenstiefel von Paliutis handelt.

Produktmodell: 100P

Modischer und stylischer Regenstiefel aus hochwertigem, widerstandsfähigem PVC-Gummi. Sie bieten Schutz vor Nässe und Schmutz. Sie sind perfekt, um sie an regnerischen Tagen zu tragen. Dank der breiten Größen und interessanten Farben sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche konzipiert.

 

Galoschenoberteil – Hergestellt aus Polyvinylchlorid

Sohle – Hergestellt aus Polyvinylchlorid

Futter – Aus Strickstoff

Wasserdichtigkeit – Sicherheitsschuhe. Regenschutz.

 

Produktmerkmale:

Die Ware ist original, versendet mit der Originalverpackung.

Schlüpfen

Wasserdicht

Bis zum Knie

Hochwertiges PVC-Material

Beständig gegen Beschädigungen

 

Die Schuhe wurden von Hunderten von Frauen um uns herum getestet und ausprobiert, sodass wir sicher sein können, dass wir ein 100 % zuverlässiges und bewährtes Produkt auf den Markt bringen.

Wir laden Sie ein, sich unsere Kollektion anzusehen, die Schuhe zu testen und Ihre Meinung dazu abzugeben.

Ihre Meinung ist uns am wichtigsten und für Sie wollen wir uns weiterentwickeln.

Als einer der wenigen haben wir alle Größen auf Lager, was einen schnellen Versand noch am selben Tag, spätestens innerhalb von 24 Stunden, ermöglicht.

 

PVC (Polyvinylchlorid) – das Material, aus dem Galoschen und Galoschen hergestellt werden, ist ein Material, das bei Kontakt mit der menschlichen Haut völlig unbedenklich ist. Die gleiche Art von Material wird in der Medizin zur Herstellung von medizinischem Zubehör wie Blutbehältern oder verschiedenen Arten von Schläuchen, in der Lebensmittelindustrie von Möbelelementen, Kühlräumen und Trennwänden zwischen Räumen (Vorhängen), verschiedenen Arten von Verpackungen, einschließlich Blister, verwendet und Beutel, Spielzeug, z. B. Bälle, Bürobedarf, Buchhüllen und Kunstleder für Möbelbezüge. Schuhe aus diesem Material sind absolut wasser- und wasserdicht, langlebig und pflegeleicht.

 

Paliutis Galoshes Modell 100P – zum Tragen an regnerischen Tagen

Wasserdichte Galoschen – modisch und stilvoll, aus hochwertigem Gummi-PVC-Material, das gegen Beschädigungen beständig ist.

 

Die Galoschen sind auch in einer anderen Farbe erhältlich:

Schwarz

Schwarz mit roter Sohle

Violett (Ultraviolett-Modell)

Blau (Chamäleon-Modell)

Muster “Eule” (Modell Peledos)

Alles, was Sie brauchen, ist eine Inschrift in der Nachricht an den Verkäufer, welche Farbe Sie benötigen.

 

Vorteile:

Das Modell besteht aus einem wasserdichten, wasserdichten, wasserdichten und strapazierfähigen Stoff. Sie bieten wirksamen Schutz vor Wasser. Das Material ist im Kontakt mit der menschlichen Haut völlig unbedenklich. Interessante Farben.

 

Bestimmung:

Bestimmt für Benutzer, die sich bei Regenwetter aufhalten, insbesondere für Frauen und Jugendliche.

 

Modellvorschlag für Branchen:

Erwachsene und Jugendliche.

Das Produkt wird von einem litauischen Unternehmen mit europäischem Ruf hergestellt.

 

Produkteigenschaften:
Artikelzustand: Neu
Gewicht (mit Verpackung): ca. 1,50 kg
Geschlecht: Produkt für Frauen
Marke: Paliutis
Originalverpackung des Herstellers: Karton

Außenmaterial: PVC
Auskleidungsmaterial: Kunststoff
Sohlenmaterial: PVC
Höhe: bis zum Knie
Erwärmung: nein
Nase: Rund
Schließe: aufsteckbar
Zusätzliche Eigenschaften: wasserdicht
Lieferung aus Polen: ja
Absatz-/Plattformhöhe: 1,50
Dicke: E
Modell: 100p

 

Größentabelle
36 Einlage 23,8
37 Einlage 24.4
38 Einsatz 25
39 Einlage 25,7
40 Einsatz 26,4
41 Einsatz 27
42 Einsatz 27,4

 

1. Um die Schuhgröße richtig zu wählen, messen Sie die Länge Ihres Fußes. Versuchen Sie immer, den größeren Fuß zu messen.
2. Notieren Sie das Messergebnis und addieren Sie 3-5 mm dazu (damit das Schuhwerk bequem ist, sollte die Einlage im Schuh 3-5 mm länger als der Fuß sein).
3. Finden Sie die richtige Größe gemäß der Größentabelle.

Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagże. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że . Jednak. Z uwagi że. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak.
Rozmiar-butów

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Model

100P Czarne z czerwoną podeszwą, 100P Czarne z czarną podeszwą, 100P Kameleon (Turkus/Fiolet), 100P Ultraviolet (Fiolet), 100P Peledos (Wzór "Sowa")

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Kalosze Damskie 100P Miejskie Lekkie Tworzywo PCV Dla Kobiet Dla Dziewczyn”

There are no reviews yet.