, , , ,

Kalosze Dziecięce DRY WALKER model JUMPERS Piankowe Lekkie z Ocieplaczem Wodoodporne


 

 

 

 

 

 

Kalosze Dziecięce DRY WALKER model JUMPERS Piankowe Lekkie z Ocieplaczem Wodoodporne

Doskonale opracowane wzory kaloszy charakteryzują się nie tylko unikalnym wzornictwem, ale również innowacyjną budową kalosza zapewniająca komfort w każdych warunkach atmosferycznych. Podkreśleniem doskonałych walorów użytkowych jest innowacyjny system budowy wkładki ocieplającej znajdującej się w każdej parze Dry Walker’ów.

44,99 

Kalosze Dziecięce JUMPERS producenta DRY WALKER Piankowe Lekkie z Ocieplaczem Wodoodporne

Kalosze Dziecięce JUMPERS

Witam serdecznie w naszej ofercie przedmiot Kalosze Dziecięce JUMPERS wodoodporne marki DRY WALKER.

Model produktu: JUMPERS

 

Doskonale opracowane wzory kaloszy charakteryzują się nie tylko unikalnym wzornictwem, ale również innowacyjną budową kalosza zapewniająca komfort w każdych warunkach atmosferycznych. Podkreśleniem doskonałych walorów użytkowych jest innowacyjny system budowy wkładki ocieplającej znajdującej się w każdej parze Dry Walker’ów.

 

Bezpieczne dno

Na szlaku, długie spacery czy w deszczu – zawsze bezpiecznie i komfortowo! Wszystko dzięki piance EVA w podeszwie, która jest niezwykle elastyczna i posiada właściwości amortyzujące.

Nowoczesna cholewka

Cholewka tych kaloszy wykonana jest z nowoczesnego, wysokogatunkowego tworzywa, które jest lekkie, elastyczne i spełnia najważniejszą funkcję – ochronę przed deszczem.

Podeszwa wysokiej jakości

Do wykonania podeszwy tych dziecięcych butów użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Materiał ten odpowiada za wysoką jakość i trwałość butów oraz jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wsuwane i zsuwane

Buty wsuwane na niepewną pogodę to idealny wybór dla Twojego dziecka. Jeśli zabawa okaże się zbyt szalona, a stopy Twojego malucha zmokną, możesz w mgnieniu oka zdjąć kalosze.

 

Towar jest oryginalny, wysyłany wraz z oryginalnym opakowaniem.

Cena dotyczy kaloszy z ocieplaczem.

Gorąco zapraszamy do obejrzenia naszej kolekcji, przetestowania butów i do zgłaszania swoich opinii na ich temat.

Wasze zdanie jest dla nas najważniejsze i to dla Was chcemy się rozwijać.

Jako nieliczni posiadamy wszystkie rozmiary na magazynie, co umożliwia szybką wysyłkę nawet w ten sam dzień, a najpóźniej w ciągu 24h.

 

EVA – Pianka EVA jest bardzo powszechna w świecie przemysłowym. Tworzywo to jest połączeniem spienionego kopolimeru octanu winylu oraz etylenu. Znaczenie mają właściwości pianki, które pozwalają na ogromnie szerokie zastosowania materiału EVA.

Posiada liczne zalety. Do największych pozytywnych właściwości można zaliczyć wyjątkową miękkość i elastyczność materiału czy zachowanie swoich właściwości przy różnych temperaturach, dzięki czemu można ją wykorzystać na zewnątrz. Kolejną zaletą jest łatwość utrzymania pianki w czystości. Jakiekolwiek zabrudzenia można usunąć nawet w warunkach domowych.

Pianka EVA to kopolimer etylenu i octanu. W dużym skrócie to materiał w postaci zamknięto komórkowej. Bardzo dużym plusem jest odporność na nasiąkanie wodą (jest materiałem wodoodpornym). Jest to ogromna zaleta, ponieważ dzięki temu można wykorzystywać ją w przemyśle stoczniowym. Pianka EVA posiada ogromne grono zwolenników, którzy są zachwyceni z korzystania z niej.

 

Kalosze Dziecięce JUMPERS Dry Walker – do noszenia w deszczowe i zimne dni

 

Charakterystyka produktu:

 • wykonane z najwyższej jakości materiału EVA;
 • wodoszczelne i bardzo lekkie;
 • zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania;
 • dostosowują się do stylu chodzenia;
 • zapewniają bardzo dobry stopień izolacji termicznej;
 • wyjątkowa i niepowtarzalna stylistyka;
 • wyposażone w specjalną matę absorbującą wibracje na pięcie;
 • idealnie sprawdzają się podczas użytkowania przez cały rok;
 • wyposażone w specjalistyczne wkładki gwarantujące izolację do -30°C;
 • wyposażone w specjalne uchwyty ułatwiające zakładanie;
 • doskonałe do skakania po kałużach;
 • kolor zielony.

Cechy:

 • Marka: DRY WALKER
 • Model: JUMPERS
 • Kategoria: Kalosze
 • Kolor: Zielony
 • Ocieplenie: Tak
 • Sezon: Cały rok
 • Materiał: Wysokogatunkowe tworzywo EVA
 • Grubość podeszwy: 2 cm
 • Metoda konserwacji: Wilgotna szmatka
 • Waga buta w gramach (najmniejszy rozmiar): 210
 • Styl: Casualny/codzienny

 

Firma Dry Walker powstała z myślą o wszystkich, którzy cenią sobie wygodę oraz nowoczesne wzornictwo ponad wszystko. Młody zespół inżynierów oraz projektantów trzyma pieczę nad technicznymi walorami naszych produktów, które spełniają najwyższe światowe standardy.

 

Kalosze Dziecięce Jumpers są wyprodukowane przez Polską firmę z Europejską reputacją.

 

Przechowywanie kaloszy z pianki EVA:

 • trzymać z dala od ognia lub grzejnika, min. 1,5m;
 • przechowywać w temperaturze od -30℃ do 35℃;
 • chronić przed promieniowaniem UV.

 

Konserwacja:

 • myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń;
 • myć szmatką lub gąbką;;
 • suszyć w temperaturze pokojowej.

 

Uwaga:

 • nie zostawiać na długo w silnym słońcu;
 • nie wystawiać na działanie benzyny lub rozpuszczalników;
 • nie szorować ostrymi obiektami.
Nasz Opis:

Kalosze Dziecięce JUMPERS uważamy, że są to najlepsze kalosze na rynku wykonane z EVA. Produkt ma zwiększoną gęstość w stosunku do konkurencji i widać to gołym okiem. Najmocniejsze kalosze EVA jakie widzieliśmy. Wygląd nowoczesny, ale nie przesadzony, wygodne w użytkowaniu i świetnie się dopasowują do nogi.

Z czystym sumieniem możemy polecić kalosze dziecięce JUMPERS dla ludzi którzy chcą mieć EVA najwyższej jakości.

 

Tabela rozmiarów
22/23 wkładka 14,5 cm
24/25 wkładka 15,5 cm
26/27 wkładka 17 cm
28/29 wkładka 18 cm
30/31 wkładka 20 cm
32/33 wkładka 21 cm
34/35 wkładka 22 cm
1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swojej stopy. Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 3-5 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwiu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3-5 mm).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg tabeli rozmiaru.

 

Podobny produkt:

Kalosze Dunlop model DEE 39 – 47

 

Kalosze Jumpers allegro – SMART

 

 

English version 

JUMPERS children’s rain boots

Welcome to our offer the item Children’s rain boots JUMPERS waterproof brand DRY WALKER.

Product model: JUMPERS

 

Perfectly developed patterns of wellington boots are characterized not only by a unique design, but also by an innovative construction of the wellington boot ensuring comfort in all weather conditions. Highlighting the excellent usability is the innovative construction system of the insole in each pair of Dry Walkers.

 

Safe bottom

On the trail, long walks or in the rain – always safe and comfortable! All thanks to the EVA foam in the sole, which is extremely flexible and has shock-absorbing properties.

Modern upper

The upper of these boots is made of a modern, high-quality material, which is light, flexible and fulfills the most important function – protection against rain.

High-quality sole

The sole of these children’s shoes is made of high-quality plastic. This material is responsible for the high quality and durability of the shoes and is resistant to adverse weather conditions.

Slip on and slip off

Slip-on shoes for uncertain weather are the perfect choice for your child. If the fun turns out to be too crazy and your little one’s feet get wet, you can take off the wellies in no time.

 

The goods are original, shipped with the original packaging.

The price is for galoshes with warmers.

We invite you to view our collection, test the shoes and submit your opinions on them.

Your opinion is the most important to us and it is for you that we want to develop.

As one of the few, we have all sizes in stock, which allows for quick shipment even on the same day, and within 24 hours at the latest.

 

EVA – EVA foam is very common in the industrial world. This material is a combination of foamed vinyl acetate copolymer and ethylene. The properties of the foam are important, as they allow for the enormously wide application of EVA material.

Has numerous advantages. The greatest positive properties include the exceptional softness and flexibility of the material or the preservation of its properties at different temperatures, which allows it to be used outdoors. Another advantage is that the foam is easy to keep clean. Any dirt can be removed even at home.

Material is ethylene acetate copolymer. In short, it is a closed-cell material. A very big advantage is resistance to water absorption (it is a waterproof material). This is a huge advantage because it can be used in the shipbuilding industry. EVA foam has a huge following who are delighted to use it.

 

Kalosze dziecięce JUMPERS

Children’s JUMPERS Dry Walker rain boots – to be worn on rainy and cold days

Product characteristics:

 • made of the highest quality EVA material;
 • waterproof and very light;
 • provide high comfort during use;
 • adapt to the style of walking;
 • provide a very good degree of thermal insulation;
 • unique and unique style;
 • equipped with a special mat that absorbs vibrations on the heel;
 • they are perfect for use all year round;
 • equipped with specialized inserts that guarantee insulation down to -30 ° C;
 • equipped with special handles for easy donning;
 • perfect for jumping in puddles;
 • green color.

Characteristics:

 • Brand: DRY WALKER
 • Model: JUMPERS
 • Category: Wellies
 • Green color
 • Warming: Yes
 • Season: All year round
 • Material: High-quality EVA material
 • Sole thickness: 2 cm
 • Maintenance method: Damp cloth
 • Shoe’s weight in grams (smallest size): 210
 • Style: Casual / Daily

 

The Dry Walker company was created for all those who appreciate comfort and modern design above all else. A young team of engineers and designers takes care of the technical qualities of our products, which meet the highest world standards.

Children’s Jumpers galoshes are manufactured by a Polish company with a European reputation.

 

Storage of EVA boots:

 • keep away from fire or heater, min. 1.5m;
 • store at a temperature of -30 ℃ to 35 ℃;
 • protect against UV radiation.

Maintenance:

 • wash in warm water with the addition of dishwashing liquid;
 • wash with a cloth or sponge ;;
 • dry at room temperature.

Attention:

 • not to be left in strong sunlight for a long time;
 • do not expose to gasoline or solvents;
 • do not scrub with sharp objects.
Our Description:

We believe that these are the best EVA rain boots on the market. The product has an increased density compared to the competition and it can be seen with the naked eye. The strongest EVA wellies we’ve seen. Modern look, but not exaggerated, comfortable to use and fit perfectly to the leg.

With a clear conscience, we can recommend this product to people who want to have EVA of the highest quality.

 

size chart

22/23 insert 14,5 cm
24/25 insert 15,5 cm
26/27 insert 17 cm
28/29 insert 18 cm
30/31 insert 20 cm
32/33 insert 21 cm
34/35 insert 22 cm
Kalosze dziecięce JUMPERS

 

1. To correctly choose the size of your footwear, measure the length of your foot. Always try to measure the larger foot.
2. Write down the measurement result, then add 3-5 mm to it (for the footwear to be comfortable, the insole placed in the shoe should be longer than the foot by 3-5 mm).
3. Find the correct size according to the size chart.

 

 

 

 

Deutsche Version

 

JUMPERS Regenstiefel für Kinder

Willkommen in unserem Angebot der Artikel Kinderregenstiefel JUMPERS wasserdicht Marke DRY WALKER.

Produktmodell: JUMPER

 

Perfekt entwickelte Muster von Gummistiefeln zeichnen sich nicht nur durch ein einzigartiges Design aus, sondern auch durch eine innovative Konstruktion des Gummistiefels, die Komfort bei allen Wetterbedingungen gewährleistet. Hervorgehoben wird die hervorragende Benutzerfreundlichkeit durch das innovative Konstruktionssystem der Einlegesohle in jedem Paar Dry Walkers.

 

Sicherer Boden

Auf dem Trail, langen Spaziergängen oder im Regen – immer sicher und bequem! Alles dank des EVA-Schaums in der Sohle, der extrem flexibel ist und stoßdämpfende Eigenschaften hat.

Modernes Obermaterial

Das Obermaterial dieser Stiefel besteht aus einem modernen, hochwertigen Material, das leicht und flexibel ist und die wichtigste Funktion erfüllt – Schutz vor Regen.

Hochwertige Sohle

Die Sohle dieser Kinderschuhe besteht aus hochwertigem Kunststoff. Dieses Material ist für die hohe Qualität und Langlebigkeit der Schuhe verantwortlich und widersteht widrigen Wetterbedingungen.

An- und ausziehen

Schlupfschuhe für unsicheres Wetter sind die perfekte Wahl für Ihr Kind. Wenn der Spaß zu verrückt wird und die Füße Ihres Kleinen nass werden, können Sie die Gummistiefel im Handumdrehen ausziehen.

 

Die Ware ist original, versendet mit der Originalverpackung.

Der Preis gilt für Galoschen mit Stulpen.

Wir laden Sie ein, sich unsere Kollektion anzusehen, die Schuhe zu testen und Ihre Meinung dazu abzugeben.

Ihre Meinung ist uns am wichtigsten und für Sie wollen wir uns weiterentwickeln.

Als einer der wenigen haben wir alle Größen auf Lager, was einen schnellen Versand noch am selben Tag, spätestens innerhalb von 24 Stunden, ermöglicht.

 

EVA – EVA-Schaum ist in der Industriewelt weit verbreitet. Dieses Material ist eine Kombination aus geschäumtem Vinylacetat-Copolymer und Ethylen. Die Eigenschaften des Schaums sind wichtig, da sie eine enorm breite Anwendung von EVA-Material ermöglichen.

EVA-Material hat zahlreiche Vorteile. Zu den größten positiven Eigenschaften zählen die außergewöhnliche Weichheit und Flexibilität des Materials oder die Erhaltung seiner Eigenschaften bei unterschiedlichen Temperaturen, sodass es im Freien verwendet werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Schaum leicht sauber zu halten ist. Eventueller Schmutz kann auch zu Hause entfernt werden.

EVA-Material ist Ethylenacetat-Copolymer. Kurz gesagt, es ist ein geschlossenzelliges Material. Ein sehr großer Vorteil ist die Beständigkeit gegen Wasseraufnahme (es ist ein wasserdichtes Material). Dies ist ein großer Vorteil, da es im Schiffbau eingesetzt werden kann. EVA-Schaum hat eine große Anhängerschaft, die ihn gerne verwendet.

 

Kinder-Regenstiefel JUMPERS Dry Walker – für regnerische und kalte Tage

 

Produkteigenschaften:

 • aus hochwertigem EVA-Material;
 • wasserdicht und sehr leicht;
 • bieten hohen Komfort während des Gebrauchs;
 • sich an den Gehstil anpassen;
 • bieten eine sehr gute Wärmedämmung;
 • einzigartiger und einzigartiger Stil;
 • ausgestattet mit einer speziellen Matte, die Vibrationen an der Ferse absorbiert;
 • sie sind perfekt für den ganzjährigen Einsatz;
 • ausgestattet mit speziellen Einsätzen, die eine Isolierung bis -30 ° C garantieren;
 • ausgestattet mit speziellen Griffen für einfaches Anziehen;
 • perfekt zum Springen in Pfützen;
 • grüne Farbe.

Eigenschaften:

 • Marke: DRYWALKER
 • Modell: JUMPER
 • Kategorie: Gummistiefel
 • Grüne Farbe
 • Erwärmung: Ja
 • Saison: Ganzjährig
 • Material: Hochwertiges EVA-Material
 • Sohlendicke: 2 cm
 • Pflegemethode: Feuchtes Tuch
 • Schuhgewicht in Gramm (kleinste Größe): 210
 • Stil: Lässig / Täglich

 

Die Firma Dry Walker wurde für alle geschaffen, die Komfort und modernes Design über alles schätzen. Ein junges Team von Ingenieuren und Designern kümmert sich um die technischen Qualitäten unserer Produkte, die den höchsten Weltstandards entsprechen.

 

Kinder-Pullover-Galoschen werden von einer polnischen Firma mit europäischem Ruf hergestellt.

 

Lagerung von EVA-Stiefeln:

 • von Feuer oder Heizung fernhalten, min. 1,5 m;
 • bei einer Temperatur von -30 ℃ bis 35 ℃ lagern;
 • vor UV-Strahlung schützen.

 

Wartung:

 • in warmem Wasser unter Zusatz von Geschirrspülmittel waschen;
 • mit einem Tuch oder Schwamm waschen ;;
 • bei Zimmertemperatur trocknen.

 

Aufmerksamkeit:

 • nicht lange in starker Sonneneinstrahlung stehen lassen;
 • nicht Benzin oder Lösungsmitteln aussetzen;
 • nicht mit scharfen Gegenständen schrubben.

 

Unsere Beschreibung:

Wir glauben, dass dies die besten EVA-Regenstiefel auf dem Markt sind. Das Produkt hat im Vergleich zur Konkurrenz eine erhöhte Dichte und ist mit bloßem Auge erkennbar. Die stärksten EVA-Gummistiefel, die wir je gesehen haben. Moderner Look, aber nicht übertrieben, angenehm zu tragen und perfekt am Bein anliegend.

Mit gutem Gewissen können wir dieses Produkt Leuten empfehlen, die EVA in höchster Qualität haben möchten.

 

 

Größentabelle

22/23 Einlage 14,5 cm
24/25 Einlage 15,5 cm
26/27 Einlage 17 cm
28/29 Einlage 18 cm
30/31 Einlage 20 cm
32/33 Einlage 21 cm
34/35 Einlage 22 cm

 

1. Um die Schuhgröße richtig zu wählen, messen Sie die Länge Ihres Fußes. Versuchen Sie immer, den größeren Fuß zu messen.
2. Notieren Sie das Messergebnis und addieren Sie 3-5 mm dazu (damit das Schuhwerk bequem ist, sollte die Einlage im Schuh 3-5 mm länger als der Fuß sein).
3. Finden Sie die richtige Größe gemäß der Größentabelle.

Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagże. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Kalosze dziecięce JUMPERS Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że . Jednak. Z uwagi że. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak. Z uwagi że. W podsumowaniu. Ponieważ. Jednak.
EAN: SKU: Brak danych Kategorie: , , , , Tag:
Rozmiar-butów

22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 34/35

Model

Zielony, Żółte, Różowe, Czarny

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Kalosze Dziecięce DRY WALKER model JUMPERS Piankowe Lekkie z Ocieplaczem Wodoodporne”

There are no reviews yet.